Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας στον ιστότοπο www.hypersystems.gr, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας. Εφόσον θελήσετε να προβείτε σε ορισμένο αίτημα παροχής πληροφοριών ή σε παράπονο, τα δεδομένα που απαιτούνται για την επικοινωνία μαζί σας είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση του εκάστοτε αιτήματος σημειώνονται με αστερίσκο(*). Οι πληροφορίες που ζητούνται σε πεδία που δεν σημειώνονται με αστερίσκο και η συγκατάθεση για τη λήψη ενημερωτικού υλικού είναι προαιρετικά και η μη παροχή τους δεν έχει καμία συνέπεια.

Με την καταχώριση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι η απαιτούμενη για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας επικοινωνία δύναται να γίνεται στη δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε την συλλογή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία μας δεν δεσμεύεται για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας, καθώς δεν θα έχει πρόσβαση σε ουσιώδεις πληροφορίες για την ολοκλήρωση αυτού.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διασφάλιση της επικοινωνίας μαζί σας και για την υποστήριξη, προώθηση και επιβεβαίωση των συναλλαγών.

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται για την σύννομη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται στον ιστότοπό της. Η Εταιρεία υποβάλει τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εγγυάται την ασφάλειά τους, και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για το χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για τον ελάχιστο χρόνο που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση , η Εταιρεία μας δηλώνει πως εφαρμογή έχει η Πολιτική Απορρήτου(να υπάρχει άμεση ανακατεύθυνση) του ιστοτόπου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.