Αναζήτηση Αναζήτηση
Βοήθεια

  ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX

λύσεις
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML
Το ΑΡΧΕΙΟΝ - XML είναι η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές σε web αρχιτεκτονική
ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
Ειδική έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρωτοκόλλου Εισερχομένων / Εξερχόμενων Εγγράφων σε περιβάλλον INTERNET/INTRANET.
APXEION-XML (Διαχείριση Ροής Εργασιών)
Ειδική έκδοση του AΡΧΕΙΟΝ - XML η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών, που υποστηρίζει την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
ΑΡΧΕΙΟΝ-WCM
To APXEION-WCM, Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) παρέχει στους οργανισμούς την δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης και διαχείρισης του περιεχομένου ενός internet / intranet site μέσα από έναν Web browser.
HPRESS-XML
Τo HPRESS-XML είναι ένα σύγχρονο Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για το newsroom των Μέσων Ενημέρωσης. Προσφέρει την δυνατότητα σύνταξης ειδήσεων, διακίνησης, αυτόματης εισαγωγής ειδήσεων από διάφορες πηγές και αρχειοθέτησης.
ΑΡΧΕΙΟΝ-MAIL
Για την διαχείριση - αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου εγγράφων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR
Το ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR είναι ένα υποσύστημα του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) σε ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη web based λύση για λήψη, αποστολή και διαχείριση μεγάλου αριθμού fax.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Δημόσιους οργανισμούς
 • Επιχειρήσεις
ΑΠΟΣΤΟΛΗ FAX
 • Αποστολή fax μέσω του web browser
 • Επιλογή παραληπτών, ομάδων παραληπτών ή/και εισαγωγή απευθείας των αριθμών fax που θα γίνει η αποστολή.
 • Δυνατότητα αποστολής πρώτης σελίδας(cover page).
 • Καθορισμός .
  Προτεραιότητας αποστολής
  Ώρας αποστολής
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME APXEION – XML
 • Αυτόματη προώθηση εισερχομένων fax στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων ΑΡΧΕΙΟΝ-XML.
 • Αυτόματη αποστολή εξερχόμενων εγγράφων από το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML μέσω του ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ FAX
 • Παρακολούθηση διαχείριση αποστολών fax ανά χρήστη.
 • Δυνατότητα δυναμικής:
  - Ακύρωσης αποστολής
  - Αλλαγής αριθμού fax
  - Αλλαγής Ώρας
  - Αλλαγής Προτεραιότητας
  - Αναδιαβίβασης
 • Αναζήτηση με όλα τα πεδία που χαρακτηρίζουν μια αποστολή fax.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • Ειδικό πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης σε περιβάλλον Windows.
 • Έλεγχος, διαχείριση γραμμών αποστολής.
 • Καθορισμού τρόπου αποστολής (αριθμός και χρόνος επαναλήψεων.)
 • Καθορισμός TSI.
 • Ομαδοποίηση modems.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Σύγχρονα Λειτουργικά συστήματα - Το APXEION - FAX διατίθεται σε Linux, Unix και Windows Servers.
 • Ισχυρή Βάση Δεδομένων - Λειτουργία μέσω JDBC με Oracle 11g
 • Application Servers - Υποστήριξη J2EE servers όπως Oracle, Glassfish, Jboss κλπ
 • Web Browsers - Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Opera κλπ


[ printer friendly version ]


(C) 1996-2018 HyperSystems-Πληροφορική Α.Ε.